پروژه ها

پروژه های درمانی

کلینیک دندانپزشکی آرسته
کارفرما :دکتر نوید آرسته
مساحت:250 متر مربع
سال ساخت :1394

کلینیک دندانپزشکی آرسته فاز 2

سال ساخت 1400

شیراز-.میدان آزادی

مطب دنداپزشکی دکتر روحانی

سال طراحی 1401

شیراز.خیابان اردیبهشت

 

 


مطب دنداپزشکی دکتر خدایاری

سال ساخت 1401

شیراز خیابان عدالت

کلینیک صدرا فاز 2

سال ساخت 1402

کارفرما دکتر موسی میری

طراحی و اجرا استودیو زنگال

شیراز.صدرا خیابان مولانا

Translate / ترجمه