ارسال رزومه

فایل روزمه باید یکی از فرمت های doc / docx / pdf / txt باشد و حجمی کمتر از 2 مگابایت داشته باشد.

    Translate / ترجمه