consulting engineer company

مهندسین مشاور زنگال

طراحی مسکونی

خانه زادگاه خصوصی هر شخص است، مکانی که در آن رشد می کند، آموزش می بیند و هدفمند می شود فضایی به وسعت 20 متر مربع تا چند هزار متر مربع همگی خانه است.
طراحی هر فضای مسکونی همسو با نیازها و اهداف کاربر آن متفاوت است. تعالی این اهداف و فضا آرامش ساکنان را فراهم می کند.

طراحی اداری

دفاتر زادگاه اجتماعی هر شخص است، آنجا که فارغ از من شخصی در ارتباط با سایرین ما اجتماعی افراد شکل گرفته و گروه همکاران جانشین خانواده می شود.
اینکه این فضا چگونه می تواند اهداف گروهی کارکنان را همراهی کند، نقطه عطف در طراحی این فضا می باشد.

طراحی فضای درمانی

فضاهای درمانی زادگاه تبلور ارتباطات از نوع درخواست کمک می باشد، بیماری که برای رفع مشکل به آن فضا پناه برده و مکانی که باید امید دهنده و استرس زا باشد.

1

تخصص طراحی

رهیافت نیازهای پروژه با بهره گیری از تیم مهندسین مشاور

2

جوایز بین المللی

هدف گذاری و افزایش سطح کمی و کیفی پروژه ها در راستای ارائه در مسابقات بین المللی

3

اقتصاد پروژه

برنامه ریزی مالی پروژه با تامین زمانبندی مالی کارفرما به هدف بهینه سازی هزینه ها

4

مشاور رایگان

هم اندیشی و تعامل متعدد تیم مشاور با کارفرما به منظور دستیابی به اهداف مشترک پروژه

5

ضمانت خدمات و اجرا

ضمانت رسمی کلیه خدمات و متریال اجرایی از زمان بهره برداری

6

پشتیبانی طراحی

حضور مستمر تیم طراحی در حین اجرا و بهره برداری از پروژه

اهدافی نو در شبیه سازی و نمایش واقعیت مجازی از ایده های شما

خدمات مهندسی EPC

ارائه پکیج مهندسی، تدارکات و اجرا به صورت تمام کار به منظور افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه ها

مدیریت پروژه BIM

هماهنگی و اجرای معماری، سازه و تاسیسات پروژه و تهیه برنامه مالی و زمانبندی پروژه، تهیه گزارشات پیشرفت کار

دپارتمان تخصصی تاسیسات

طراحی و اجرای تاسیسات پیچیده و مدرن فضاهای اداری و درمانی
zangall_home

تعدد طراحی

تعدد کانسپت های طراحی متعدد تا رسیدن به دیدگاه مشترک کارفرما و طراح

تجهیز پروژه

طراحی مبلمان اختصاصی متناسب با پروژه و تجهیز کامل فضا به منظور بهره برداری نهایی

اخذ تائیدیه از سازمان قانونی

طراحی بر اساس پروتکل های مصوب و اخذ تائیدیه طرح و اجرا از سازمان مربوطه

0

Hours of Works

0

Projects Complete

0

Slice of Pizza

0

Cups of Coffee
Translate / ترجمه