پروژه ها

پروژه های اداری

شعبه بانک
کارفرما : بانک صادرات
سال طراحی :1394
مکان :استهبان

آمفی تئاتر
کارفرما : دانشگاه پیام نور فارس
مساحت : 1100 متر مربع
سال طراحی :1393
مکان :شیراز بلوار گلستان

Translate / ترجمه